Pioneer Days - april 2022

Pioneer Days is een spel dat de dobbelstenen tekent en doet denken aan The Oregon Trail. Terwijl u uw strategie nastreeft, moet u voorbereid zijn op dreigende rampen zoals stormen, ziekte, overvallen en hongersnood.
Zadel en leid je wagentrein langs de gevaarlijke Oregon Trail! Bouw een team van sterke folk en verzamel middelen en apparatuur met een uniek dobbelstenen-teken-systeem. Maar gevaren wachten in de dobbelstenen die je niet kiest! Je kunt stedelingen inhuren, wagons kopen, pannen voor goud en vee opnemen - terwijl je je tegelijkertijd voorbereidt op onvermijdelijke aanvallen, stormen en hongersnood. Wie zal het best de gevaren van de wilde grens onder ogen zien en hun wagentrein naar de overwinning leiden?

Pascal: 'In Pioneer Days bepalen de dobbelstenen welke acties je kan ondernemen. Het resultaat van je dobbelsteen kan je gebruiken om geld op te halen, personen aan te trekken of uitrusting/grondstoffen op je kar te laden. Maar de dobbelstenen die je met z'n allen links laat liggen bepalen welke rampen je over je heen krijgt. Dit is een heel leuke twist. Eenezijds probeer je uiteraard zoveel mogelijk punten naar binnen te harken met de dobbelstenen die zich aanbieden, maar anderzijds probeer je jezelf toch een beetje in te dekken tegen alle ellende die je zal moeten ondergaan. De regels zijn heel eenvoudig en staan in duidelijke pictogramen weergegen op het spelmateriaal. '